Wijzelf Den Haag

Wij, bestuurders van Wijzelf Den Haag, zetten ons in voor bereikbare, betrouwbare en betaalbare hulp en zorg in Den Haag. We doen dit door middel van een digitaal platform voor aanbieders en vragers van hulp en zorg.
Wij zorgen voor betrouwbare aanbieders door alle aangeleverde gegevens te checken. We maken telefonisch kennis met alle aanbieders. We controleren de online aangeleverde documenten zoals diploma's en certificaten. Wie zegt dat hij of zij een diploma heeft moet dit uploaden. Mensen die via ons platform persoonlijke verzorging aanbieden moeten hiervoor een diploma verzorgende of verpleegkundige bezitten. Met de aanbieders van deze vorm van zorg maken we ook persoonlijk kennis. Van iedereen die we persoonlijk ontmoeten controleren we ook het ID-bewijs, dan krijgt een aanbieder het stempel "Gezien door Wijzelf".

Als er vragen of problemen zijn staan we natuurlijk ook graag voor je klaar. Zo maken we samen hulp en zorg voor elkaar weer zo normaal als vroeger. En zo bent u verzekerd van betrouwbare hulp of zorg!

Jenny du Pon

Jenny is geboren en getogen Hagenees. Na 40 jaar Amsterdam nu weer sinds een paar jaar terug op het oude nest. Jenny is 15 jaar als ambtenaar werkzaam geweest bij verschillende gemeentes als afdelingshoofd Welzijn en Zorg.
Nu Jenny niet meer professioneel werkt wil zij haar kennis en ervaring graag inzetten voor de publieke zaak. Zo is Jenny lid van de rekenkamercommissie in Maassluis en is zij voorzitter geworden van Wijzelf Den Haag.

“Ik vind Wijzelf een heel goed initiatief. Ik heb in mijn leven verschillende keren behoefte gehad aan zorg, maar kon dat nooit op mijn eigen tijd en op mijn eigen voorwaarden ontvangen. Ik heb dat gelukkig kunnen oplossen met familie en vrienden, maar lang niet iedereen heeft een netwerk zoals ik had. Ik vind het belangrijk dat je zelf kunt bepalen van wie je hulp, zorg of ondersteuning ontvangt en dat je ook zelf kunt beslissen hoe laat je wil opstaan of wil gaan slapen. Wijzelf geeft de vragende partij de maximale regie. Daar wil ik me graag voor inzetten”.

David Wismeijer

David woont sinds 1979 in Den Haag. Hij heeft langdurig gewerkt in managementfuncties bij juridische organisaties als de Raad van State en het Openbaar Ministerie. Na een carrière switch is hij als counselor en begeleider gaan werken in de verslavingszorg waar hij nog steeds werkt.
Vanuit een behoefte aan andere maatschappelijke taken is hij als vrijwilliger mentor en maatje van hulpbehoevende mensen en werkt hij ook op vrijwillige basis als Vestigingscoach bij Vluchtelingenwerk Nederland. Via vrienden kwam hij op de hoogte van Wijzelf en heeft zich vanuit zijn enthousiasme hiervoor beschikbaar gesteld voor het bestuur van Wijzelf Den Haag waarin hij nu de functie van secretaris en penningmeester vervult.

“Ik vind Wijzelf een fantastisch initiatief omdat het mensen op een gemakkelijke en betaalbare wijze mogelijkheden biedt zorg en ondersteuning te verkrijgen zodat langduriger zelfstandigheid bereikt kan worden. Ik juich het zeer toe dat met dit initiatief overheadkosten van professionele organisaties worden voorkomen en ten goede komen aan de vragers en aanbieders van zorg en ondersteuning. Dat met Wijzelf ook juridische en financiële aspecten zijn gewaarborgd doordat deze zijn verankerd in het systeem, maakt het voor alle deelnemers erg aantrekkelijk meen ik. Hierin liggen voor mij de redenen om mij maximaal in te zetten in dit bestuur om Wijzelf Den Haag beschikbaar te maken voor alle inwoners van Den Haag en zal ik alles doen om dit tot een succes te maken.”

Remco Duivenvoorden

Remco is geboren en getogen Hagenaar. Met zijn roots binnen de gezondheidszorg altijd actief geweest binnen het sociale (zorg)domein in en rond Den Haag. Ruime jarenlange professionele invulling binnen verschillende velden van de zorg alsook ruime ervaring en actief in- en met sociaal maatschappelijke vraagstukken. In samenwerking met verschillende organisaties en professionals in vooral Den Haag diverse projecten mogen opzetten en aansturen naar een positief en blijvend resultaat.
Naast het reguliere werk altijd ruimte gereserveerd om ook als vrijwilliger een betrokken rol te kunnen spelen binnen het meer maatschappelijke domein. Het recent (statutair) overdragen van bestuurstaken elders, gaf ruimte en frisse energie om enthousiast ervaring, kennis en kunde in te zetten voor een nieuwe uitdaging. Die uitdaging werd gevonden door een kleine advertentie van “Wijzelf” om een zorgcoöperatie te starten in Den Haag. Het verhaal van en de uitleg rond de “Wijzelf filosofie” en waarom juist een zorgcoöperatie in Den Haag spraken direct aan en aanmelding als bestuurslid volgde als snel.

”De wens (als ook het huidige overheidsbeleid!) om zo lang als mogelijk thuis te kunnen blijven wonen is niet altijd even gemakkelijk voor eenieder. Vaak gaat dat goed, maar er zijn van die momenten dat wat extra hulp best welkom is……eenmalig, tijdelijk of meer van structurele aard.
De reguliere zorg is gelimiteerd en kan niet aan alle hulp en/of zorgwensen gehoor geven. Daarnaast is niet iedereen gezegend met een kring van naaste familie, mantelzorgers of buren/kennissen waar zo nu en dan een beroep op kan worden gedaan om deze zelfstandigheid te waarborgen……..(of soms wil je juist géén beroep op hen doen!)
Hoe geruststellend is het te weten dat er mogelijkheden bestaan om toch zelf ondersteuning of hulp te (laten) organiseren waardoor dit wel meer mogelijk wordt en blijft….onafhankelijk, binnen eigen regie en op eigen condities als door wie, wanneer en tegen welke (financiële) kosten.
Binnen “Wijzelf zorgcoöperatie” maken de leden op relatief eenvoudige wijze zelf hun afspraken met elkaar en blijven daarmee zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven zoals zij dat graag zelf willen leven.
Daar heb ik vertrouwen in en daar wil ik mij voor inzetten …….dus die handschoen opgepakt en voortvarend aan de slag!”


Roos Hoekstra

Roos Hoekstra is geboren in Den Haag. Na 36 jaar in Bodegraven te hebben gewoond, nu alweer 10 jaar in Den Haag. Zij heeft in vele besturen gezeten zowel in de private als in de publieke sector.

"Via een kennis ben ik in contact gekomen met Wijzelf. Het concept sprak mij zeer aan. Mensen die hulp nodig hebben willen dit graag op een zo eenvoudige manier kunnen doen, zonder het eindeloze papierwerk. Wijzelf voldoet hieraan. Duidelijk en eenvoudig. Graag wil ik mij hiervoor in Den Haag inzetten!".

Anneke Lugthart

Anneke Lugthart is gepensioneerd leerkracht uit het basisonderwijs. Zij volgde een opleiding aan de PABO en de Sociale Academie. Door deze combinatie was zij tevens werkzaam als schoolmaatschappelijk werkster bij de gemeente Den Haag en gaf zij opvoedcursussen aan ouders van jonge kinderen. Haar deelname aan het bestuur van een basisschool gaf haar bestuurservaring.

"Via via kwam ik in contact met de zorgcoöperatie ‘Wijzelf Den Haag’. Dit kwam op het moment dat ik van diverse kanten hoorde dat het regelen van ‘zorg’ nogal wat voeten in de aarde kan hebben. Toen ik vernam hoe ‘Wijzelf’ daar een oplossing voor kan bieden, was het voor mij duidelijk dat ik me hiervoor wilde inzetten. Als medewerker van het bestuur draag ik nu mijn steentje bij aan het reilen en zeilen van de coöperatie."

Doneren Wil je doneren aan onze coöperatie? Dat kan. Je gift is welkom op onze bankrekening met nummer NL04TRIO0338514058 t.n.v. Coöperatief Samenwerkingsverband Wijzelf Den Haag. Onze coöperatie is geen ANBI.

Bestuursleden

 • Jenny du Pon

  Voorzitter

 • David Wismeijer

  Secretaris/Penningmeester

 • Remco Duivenvoorden

  Bestuurder

 • Roos Hoekstra

  Bestuurder

 • Anneke Lugthart

  Ondersteuner

 • Ineke Hessing

  Bestuurder